Torr i underlivet

Att ha ihållande problem med att vara torr i underlivet kan vara påfrestande då det kan påverka samlivet vilket i sig kan påverka ett förhållande negativt. Alla kan få dessa problem under en kortare tid vilket då kan bero på flera olika orsaker där stress eller tillfällig medicinering kan vara orsaken. Det handlar då som regel om en tillfällig och kort period. Men när det håller i sig till att bli mera långvarigt kan det vara andra orsaker. Om man haft eller har vaginal svampinfektion kan det medföra att slemhinnorna blir torra och irriterade. Det kan även medföra att man får svidande små sprickor i underlivet som ger betydligt ökade besvär. De placerar sig i direkt anslutning till slidmynningen och kring urinröret vilket kan medföra en brännande och svidande känsla när man kissar.

Torr i underlivet vid övergångsåldern

Men det finns även helt naturliga orsaker som kan bli torr i underlivet. Övergångsåldern medför sjunkande nivåer av östrogen vilket också kan göra att slemhinnorna blir torrare och sköra. Men det ger normalt inga andra besvär på detta område. Samlag kan göra ont och lättare blödning kan uppstå när slemhinnorna är torra, men kan ofta avhjälpas enkelt genom att använda glidmedel. Tänk dock på att val av glidmedel kan vara avgörande för om det hjälper eller skapar nya problem.

24 sep 2016